Monday, July 21, 2014

ထီ·         (၃၀၇)ႀကိမ္ေျမာက္ထီဖြင့္ပြဲတြင္ ထီဆုမဲအမ်ိဳးအစားမ်ားကို စတင္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္မည္။
·         ၁။ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ ဆု       (၁) ဆု၊
·         ၂။ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဆု      (၁) ဆု၊
·         ၃။ က်ပ္သိန္း ၅၀၀   ဆု      (၁) ဆု၊
·         ၄။ က်ပ္သိန္း  ၃၀၀ ဆု       (၃) ဆု၊
·         ၅။ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ဆု        (၅) ဆု၊
·         ၆။ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆု        (၁၃) ဆု၊
·         ၇။ က်ပ္သိန္း   ၅၀ ဆု        (၅ )  ဆု၊
·         ၈။ က်ပ္သိန္း  ၂၅ သိန္းဆု  (၅) ဆု၊
·         ၉။ က်ပ္        ၁၀ သိန္းဆု  (၂၀၀) ဆု၊
·         ၁၀။ က်ပ္        ၅ သိန္းဆု  (၂၀) ဆု၊ 
·         ၁၁။ က်ပ္        ၃ သိန္းဆု  (၁၂၀) ဆု၊
·         ၁၂။ က်ပ္        ၂ သိန္းဆု  (၄၅၈) ဆု၊
·         ေရွ႕ဂဏန္း(၄)လံုး အစဥ္လိုက္တူ
·         ၁၃။ က်ပ္(၁) သိန္း ပေဒသာ ယူနစ္ဆု(၄) ယူနစ္ ဆုမဲေပါင္း (၁၂၀၀၀)ဆု၊
·         ၁၄။ က်ပ္(၅)ေသာင္း ပေဒသာ ယူနစ္ဆု (၅)ယူနစ္ ဆုမဲေပါင္း (၁၅၀၀၀) ဆု၊
·         ဆုမဲေပါင္း(၂၇၈၃၃) ဆုဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
·         စိတ္၀င္စားသူမ်ားေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, July 15, 2014

ေဗဒင္ စိတ္၀င္စား သူမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႕အသံုးခ်လိုသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္
ေဗဒင္ စိတ္၀င္စား သူမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႕အသံုးခ်လိုသူမ်ားအတြက္ မိတ္ဆက္ 

ကြ်န္ေတာ္သည္ ေ၀ဒနည္းပညာအား ၀ါသနာပါသျဖင့္
ယခုအခါတြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဗဒင္ ေဟာခန္းဖြင့္ထားပါသည္။
ဇာတာဖြဲ႕ရန္အတြက္ ေမြးရက္ ၊ေမြးလ ခုႏွစ္ ေမြးခ်ိန္ ေမြးဖြားရာဇာတိတို႕
လိုအပ္ပါသည္။
(ေမြးခ်ိန္ မသိသူမ်ား ဇာတာဖြဲ႕မရပါ)
၀န္ေဆာင္ခ ၁၀၀၀၀ိ/-ျဖစ္ပါသည္၊
ေငြလြဲေရာက္ျပီး(၇)ရက္အတြင္း ျပန္ၾကားေပးပါသည္။
(လူၾကီးမင္း Email: ထဲသို႕  Pdf ျဖင့္ပို႕ေပးပါသည္။)
ေနျပည္ေတာ္ ကေမာၻဇဘဏ္ခြဲ(၃)၊သေျပကုန္း
Account no.096 111 000 0705
ဦးဘုန္းျမင့္ခ်ိဳ ဖုန္း-၀၉-၆၈၀၁၈၈၃) သို႕ေငြသြင္း ေငြလြဲ နိင္ပါသည္။
(Account ထဲသို႕ ေငြလြဲ ေရာက္လ်င္ ကေမာၻဇ ဘဏ္မွ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္
၄င္းဘဏ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
ရရိွႏိုင္သည့္ ေဟာစာတမ္းမ်ား
၁။ ၾတိစကၠဇာတာ
၂။ ယခုကာလ ေငြအေျမာက္အမ်ား၀င္ကိန္း
၃။ တနလၤာၿဂိဳလ္ စန္း အေဟာမ်ား (တစ္သက္တာ ေဟာစာတမ္း)
(က) စိတ္ေနသေဘာထား
(ခ) အလုပ္အကိုင္
(ဂ) လိုအင္ဆႏၵ
(ဃ) မိသားစုအေရး
(င) အိမ္ေထာင္ေရး
(စ) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး
(ဆ) က်န္းမာေရး
(စ်) အေထြေထြ
စသည္တို႕အား ရရိွမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အျခား သိလိုသည္မ်ား ရိွပါကလည္း  ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္ခ ၁၀၀၀၀ိ/-ျဖစ္ပါသည္၊
ေငြလြဲေရာက္ျပီး(၇)ရက္အတြင္း ျပန္ၾကားေပးပါသည္။
ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလထီအၾကံျပဳေပးျခင္း
မူလဇာတာတြင္ သတ္မွတ္ပံုေဖၚေပးလိုက္သည့္အတိုင္း
၁။ ယခုကာလ ထီေပါက္ကိန္းရိွ/မရိွ အၾကံျပဳေပးပါသည္။
၂။ အကၡရာ(၃၃)လံုးရိွသည့္အနက္မွ လူႀကီးမင္းထီေပါက္မည့္ ကိုယ္ပိုင္`စမ-အကၡရာ´(၄)လံုးကို
အၾကံျပဳေပးပါသည္။
၃။ထီေပါက္မည့္ တတိယေနရာ ရာသီပိုင္ နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းတို႕ကို အၾကံျပဳေပးပါသည္။
`ေ၀ဒ´နည္းပညာကို လက္ေတြ႕အသံုးခ်လိုသူမ်ား
`ေ၀ဒ´နည္းပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ထီကံစမ္းလိုသူမ်ားကို အၾကံျပဳေပးပါသည္။
ေဟာခန္းဖြင့္ခ်ိန္
ေန႕စဥ္- နံနက္(၀၆း၀၀)နာရီမွ (၀၈း၀၀)နာရီ ထိ
အေၾကာင္းညီညြတ္ပါေစ
ဆရာဘုန္းျမင့္(ျပည္ျမိဳ႕)
ေ၀ဒသုေတသီ-A.G.T.I-(civil)
ေဟာခန္း-အမွတ္(၃၅၂)အင္ၾကင္းလမ္းႏွင့္ယင္းမာလမ္းေထာင့္၊သေျပကုန္းရပ္ကြက္
ေနျပည္ေတာ္။
Email:sayaphonemyint.npt@gmail.com
Phone:o67-432224၊09-6801883
ရက္စြဲ။၁၆.၇.၂၀၁၄

Monday, June 16, 2014

ထီေပါက္မည့္ ကိုယ္ပိုင္`စမ-အကၡရာ´ႏွင့္တတိယေနရာ ရာသီပိုင္ နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းတို႕ကို အၾကံျပဳေပးရာ ထီေပါက္သူမ်ားMonday,June 16,2014
ထီေပါက္မည့္  ကိုယ္ပိုင္`စမ-အကၡရာ´ႏွင့္တတိယေနရာ
ရာသီပိုင္ နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းတို႕ကို အၾကံျပဳေပးရာ ထီေပါက္သူမ်ား


·        မူလဇာတာတြင္ သတ္မွတ္ပံုေဖၚေပးလိုက္သည့္အတိုင္း
·        ထီေပါက္မည့္ ကိုယ္ပိုင္“စမ-အကၡရာ”ကို အၾကံျပဳေပးရာ-
·        အက်ိဳးေပးခိ်န္တန္သည့္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ ပိုင္ရွင္မ်ား၊
·        အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္သည့္ ေမြးလ ပိုင္ရွင္မ်ား၊
·        အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္သည့္ ေမြးရက္ ပိုင္ရွင္မ်ား၊
·        အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္သည့္ ေမြးေန႕ ပိုင္ရွင္မ်ား
·        ``အကၡရာ´´ တူလွ်င္ ထီေပါက္သည့္နည္းစနစ္ျဖစ္ေသာ
·        ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လံုး အကြက္(၉၀)ေစာင္ကို
·        ထီေပါက္မည့္ တတိယေနရာ ရာသီပိုင္ နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းတို႕ျဖင့္
·        ထီကံစမ္းသပ္ၾကရာတြင္ ထီေပါက္လ်ွက္ ရိွပါသည္။
·        (၁) ရိုးသားရမည္။
·        (၂) ပြင့္လင္းျမင္သာမူ ရိွရမည္။
·        (၃) ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရိွရမည္။
·        (၄) ေဒသကာလေပါက္ေစ်း ျဖစ္ရမည္။
·        (၅) နည္းစနစ္ တိက် မွန္ကန္ရမည္။
·        (၆) အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္သည့္ ေမြးေန႕ပိုင္ရွင္မ်ားထီေပါက္လ်က္ရိွပါသည္။
·        (၂၈၃)ႀကိမ္
·        (၁) တနလၤာေန႕(၁၁း၃၀) ေမြးဖြားသူ ဦးေက်ာ္၀င္းေအာင္
09-428140759 သည္ ည ၁၁၅၄၅၅ ျဖင့္
က်ပ္သိန္း(၁၀၀)ဆုႀကီးေပါက္ပါသည္။
·        (၂၉၅) ႀကိမ္
·        (၂) ၁၃၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ေမာင္ေဇာ္ျမင့္သန္း
ဗ ၄၃၇၀၆၈ ျဖင့္
·        က်ပ္(၁၀) သိန္းဆု ေပါက္ပါသည္။
·        (ေမတၱာလက္ေဆာင္ အပို(၁)ေစာင္မွ)
·        (၃၀၃) ႀကိမ္
·        (၃) ၁၃၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေဇာ္မိုးလြင္
09-5363663  သည္ ၀ ၅၆၁၁၃၃ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
(ေမတၱာလက္ေဆာင္ (၃)ေစာင္မွ)

·        (၂၉၉) ႀကိမ္
·         (၄) တန္ခူးလတြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးသန္းထြန္း
09-49221363 သည္ ဂ ၁၄၀၉၉၅ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၅) ၁၃၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးလွထူး
09-43019042 သည္ တ ၆၇၅၉၈၄ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိ္န္းဆု၊
·        (၃၀၀)ႀကိမ္
·         (၆) ၁၃၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးကိုကိုႏိုင္
09- 49207408 သည္ က ၃၅၃၀၇၄ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၇) ေသာၾကာေန႕ (၀၅း၀၀)နာရီတြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးသူရေအာင္
09-450045403 သည္ ရ ၃၅၃၀၇၄ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၃၀၁) ႀကိမ္
·         (၈) ၁၃၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ေမာင္ရဲရင့္လင္း
09-400643628 သည္ ဖ ၂၈၅၃၈၁ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၉) ၁၃၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေဇာ္မိုးလြင္
09-5363633 သည္ ၀ ၆၉၉၇၅၄ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၃၀၂) ႀကိမ္
·         (၁၀) ၁၃၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ေဒၚေသာ္ေသာ္ေဇာ္
09-5051430 သည္ ခ ၁၆၃၀၆၇ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၁၁) တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးသန္းထြန္းေအာင္
09-43048142 သည္ ဘ ၃၈၃၆၅၁ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၁၂) လဆန္း(၆)ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦး၀င္းႏိုင္
09-2542447 သည္ ဘ ၃၈၃၆၅၂ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊

·        (၃၀၃) ႀကိမ္
·         (၁၃) ၁၃၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးျမင့္ေအာင္
09-49201887 သည္ ဟ ၇၇၃၅၁၅ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၁၄) လဆန္း(၂)ရက္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေက်ာ္စြာ
09-5187051 သည္ ဇ ၂၂၅၂၂၆ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၁၅) ၁၃၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးသိန္းသန္း
09-49201887 သည္ ကဂ ၉၂၅၅၁၅ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·         (၁၆) ၁၃၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေဇာ္မိုးလြင္
09-5363663  သည္ ၀ ၅၆၁၀၃၈ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၁၇) ၾကာသေတးေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေဇာ္မိုးလြင္
09-5363633 သည္ မ ၉၂၇၈၉၉ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၁၈) ၁၃၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေအာင္ေဇာ္ေထြး
09-8300230 သည္ ၀ ၅၆၁၀၃၇ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၁၉) ၁၃၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ေမာင္ဘုန္းျမတ္ဟိန္း
09-43037293 သည္ ဓ ၃၁၁၈၉၄ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၂၀) ျပာသိုလတြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးႏိုင္ႏိုင္
09-2012685 သည္ သ ၅၃၁၀၆၆ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၂၁) ၁၃၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးသန္းႏိုင္၀င္း
09-43016025 သည္ ယ ၄၂၃၀၉၄ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၂၂) စေနေန႕(၁၀း၃၀)တြင္ ေမြးဖြားသူ ေဒၚအိအိလွိဳင္
09-250529841 သည္ ဘ ၇၆၇၁၃၇ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၃၀၄) ႀကိမ္
·        (၂၃) ၁၃၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးရဲထြန္း
09-401632394 သည္ ရ ၃၀၉၂၅၂ ျဖင့္ က်ပ္(၂) သိန္းဆု
·         (၂၄) တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးႏိုင္ႏိုင္
09-2012685 သည္ ဂ ၉၆၁၉၇၃ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၂၅) တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေအာင္စန္း
09-448533124 သည္ က ၇၂၁၂၄၄ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၂၆) တနလၤာေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေက်ာ္စြာ
09-5187051 သည္ ည ၃၄၇၇၂၆ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၂၇) ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ေမာင္မင္းခန္႕
09-31495724 သည္ မ ၅၁၀၇၃၃ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၂၈) ၁၃၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္း
09-49204088 သည္ ည ၃၄၇၅၃၂ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၂၉) ၁၃၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးထူးလား
09-49203575 သည္ က ၇၂၁၁၄၄ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၃၀) ၁၃၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ေဒၚခင္စန္းရီ
09-401570344 သည္ က ၁၅၅၆၁၁ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု၊
·        (၃၀၅) ႀကိမ္
·        (၃၁) ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေမာင္၀င္း
09-8300213 သည္ ဓ ၃၀၅၃၃၀ ျဖင့္ က်ပ္(၂) သိန္းဆု
·        (၃၂) ၁၃၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ကိုစိုင္းေက်ာ္
09-73207245 သည္ ယ ၈၄၄၈၄၉ ျဖင့္ က်ပ္(၂) သိန္းဆု
·        (၃၃) တနလၤာေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေက်ာ္ဇံ၀င္း
09-450029873 သည္ စ် ၂၀၂၈၁၀ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု
·        (၃၄) တနလၤာေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦး၀င္းညြန္႕
09-448542489 သည္ စ် ၂၀၂၈၁၈ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၃၅) ၁၃၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးခင္ေမာင္တင့္
09-31495304 သည္ ထ ၈၃၉၆၇၇ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·         (၃၆) တနလၤာေန႕တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးေက်ာ္ဇံ၀င္း
09-450029873 သည္ ဆ ၉၇၅၆၂၁ ျဖင့္ က်ပ္(၁) သိန္းဆု
·         (၃၇) ၁၃၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးသန္းထြန္း
09-49221462 သည္ ဆ ၉၇၅၆၂၀ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၃၈) ၁၃၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးစိုးမင္း
09-5047391 သည္ ဓ ၅၅၈၉၄၇ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        (၃၉) ၁၃၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသူ ဦးတင္ေမာင္၀င္း
067-420371 သည္ ဒ ၆၅၁၉၃၇ ျဖင့္ က်ပ္(၁)သိန္းဆု၊
·        အက်ိဳးေပးခ်ိန္တန္သည့္ ေမြးေန႕ပိုင္ရွင္မ်ား ထီေပါက္လွ်က္ ရိွပါသည္။
ပူးေပါင္းပါ၀င္ ထီကံစမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းလည္း ထီေပါက္ႏိုင္ပါသည္။
·        ဆရာဘုန္းျမင့္ ေ၀ဒသုေတသီ-A.G.T.I-(Civil)
Ph:09-6801883,09-31495724.
·        At 09:00 AM
Labeis: ထီေပါက္မည့္  ကိုယ္ပိုင္`စမ-အကၡရာ´ႏွင့္တတိယေနရာ
          ရာသီပိုင္ နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းတို႕ကို အၾကံျပဳေပးရာ ထီေပါက္သူမ်ား

LinkWithin

တစ္ပတ္အတြင္းလူၾကည့္အမ်ားဆံုး

တစ္လအတြင္း လူၾကည့္အမ်ားဆံုးေခါင္းစဥ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖင္ပါတယ္