Saturday, January 30, 2016

‘အေၾကာင္း’ကို ႀကိဳတင္ ‘သိ’သူ လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္ရာ ‘အက်ိဳး’ရၿပီ။‘အေၾကာင္း’ကို ႀကိဳတင္ ‘သိ’သူ လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္ရာ ‘အက်ိဳး’ရၿပီ။


တစ္ေန႕ ေဟာခန္းသို႕ ေဗဒင္၀ါသနာပါၿပီး၊ထီစိတ္၀င္စားသူ တစ္ဦးလာေရာက္
ေဆြးေႏြးပါသည္။ေဆြးေႏြးလာသည့္ ေဗဒင္၀ါသနာပါသူ ထီစိတ္၀င္စားသူကို
အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါသည္။
ေဆြးေႏြးလာသည့္ နည္းတူ အျခား ထီစိတ္၀င္စားသူမ်ားပါ သိရိွနိင္ပါရန္
အသိေပး ေရးသားလိုက္ပါသည္။
ေဆြးေႏြလာသည့္အေၾကာင္းမွာ ထီေပါက္ခ်င္လို႕ ျဖစ္ပါသည္။
ထီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလာျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလမွ
ထီေပးသည့္စနစ္ကို သိရိွနားလည္သလား ေဆြးေႏြးရာ တိတိက်က်ဆိုလွ်င္
နားမလည္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလာပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ထီေပါက္ခ်င္တယ္ဆိုတာမွန္ပါတယ္ အရင္းအႏွီးအနည္းငယ္ႏွင့္
ကံဇာတာေကာင္းပါက အျမတ္ျမတ္မ်ားမ်ား ရသျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ထီေပါက္ဖို႕ဆိုလွ်င္ ထီထိုးထားဖို႕လိုေၾကာင္း အသိေပး
လိုက္ပါသည္။
ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီေပးသည့္စနစ္အရ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမ်ား အစဥ္လိုက္
တူပါက ထီေပါက္သည့္စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။
‘အကၡရာ’ တူလိုပါက အထူးမဂၤလာစံုတြဲ ထီကံစမ္းသပ္လွ်င္ ‘အကၡရာ’ မွာတူၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။
‘အကၡရာ’ ႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း(၂)လံုး အစဥ္လိုက္တူလွ်င္ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပေဒသာဆုမဲ
မ်ားတြင္ (၅)ေသာင္းဆု ေပါက္ေၾကာင္း ရွင္းျပလိုက္ပါသည္။
အထူးမဂၤလာစံုတြဲ အင္တာနက္(၉၀)တြဲ ထီကံစမ္းသပ္လွ်င္
ေ၀ေ၀ဆာဆာ ပေဒသာဆု(၃)ဆု ထီေပါက္ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကးတတ္နိင္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ ထီေပါက္ေအာင္ ကံစမ္းေသာ နည္းစနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး
ျဖစ္ပါသည္။
ထီေပါက္ဖို႕ဆိုလွ်င္ ယခုကာလ ထီေပါက္ကိန္းရိွပါက ပိုမိုအက်ိဳးရိွေၾကာင္းကိုလည္း
ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။
၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ယေန႕ထိ၊ထီေပါက္ဖူးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးရာတြင္၊၄င္းတို႕
အားလံုးသည္ ထီေပါက္ကိန္း ရိွသူမ်ားသာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အေတြ႕အႀကံဳကို
ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။
၁။ ယခုကာလထီေပါက္ကိန္း ‘အသိ’ေပးျခင္း
ဇာတာရွင္မွ ေမြးသကၠရာဇ္ အျပည့္အစံုေပးရာ တြက္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း
ရရိွပါသည္။
ဇာတာရွင္သည္ သိဟ္ရာသီလဂ္ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သျဖင့္
(၁၈.၇.၂၀၁၅)မွ(၁၈.၈.၂၀၁၆) ကာလအတြင္း ထီေပါက္ကိန္း ရိွေနေၾကာင္း
ေ၀ဒ နည္းပညာျဖင့္ အသိေပးလိုက္ပါသည္။
၂။ နည္းစနစ္ အၾကံျပဳေပးျခင္း
ထီေပါက္ကိန္း ရိွေနသည့္ ကာလအတြင္း ထီေပါက္ေအာင္ ကံစမ္းသည့္ နည္းစနစ္
ရိွေၾကာင္း (အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကို ပိုင္းျခား အသံုးျပဳသည့္နည္းစနစ္)ကို
ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။
၁။ မဲ(၉)လိပ္ထဲမွ(၁)လိပ္ ႏွိဳက္သည့္ နည္းစနစ္
လူ(၉)ဦး ထီကံစမ္းသပ္ပါကအနည္းဆံုး(၃)ဦးထီေပါက္သည့္နည္းစနစ္
အထူးမဂၤလာစံုတြဲ အင္တာနက္(၁၀)တြဲကို မိမိထီေပါက္မည့္ ပထမေနရာ အက်ိဳးေပး
နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္း(၁)လံုးျဖင့္ ထီကံစမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂။ မဲ(၁၀)လိပ္ထဲမွ(၁)လိပ္ ႏွိဳက္သည့္နည္းစနစ္
လူ(၁၀)ဦး ထီကံစမ္းသပ္ပါကအနည္းဆံုး(၃) ဦးေပါက္သည့္နည္းစနစ္
အထူးမဂၤလာစံုတြဲ ထိပ္စီးစံု(၉)တြဲကို မိမိထီေပါက္မည့္ ဒုတိယေနရာ အက်ိဳးေပး
နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္း(၁)လံုးျဖင့္ ထီကံစမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၃။ ထီေပါက္မည့္ ပထမေနရာ ဂဏန္း အၾကံျပဳေပးျခင္း
ဇာတာရွင္မွ မဲ(၉)လိပ္ ထဲမွ (၁)လိပ္ႏွိဳက္သည့္ နည္းစနစ္ကို အၾကံျပဳေပးပါရန္
ေတာင္းဆိုလာသျဖင့္ မူလဇာတာတြင္ သတ္မွတ္ပံုေဖၚေပးလိုက္သည့္အတိုင္း
မူလဇာတာ ေနာက္ကြယ္ရိွ ထီေပါက္မည့္ အက်ိဳးေပး ပထမေနရာ အက်ိဳးေပးနကၡတ္
စိုးမိုးဂဏန္း(၉)ဂဏန္းျဖင့္ ထီကံစမ္းသပ္ဖို႕ အၾကံျပဳေပးလို္က္ပါသည္။
၄။ မိတ္ေကာင္းေဆြးေကာင္းရိွျခင္း
ထီေပါက္မည့္ ပထမေနရာ ဂဏန္းေတာ့ သိပါၿပီ၊ထီနံပတ္ ရဖို႕ကလည္း လိုေသး
ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလာပါသည္။ထီနံပတ္မ်ား ရဖို႕ဆိုလ်ွင္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း
လိုအပ္ေၾကာင္း၊မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမွ ရန္ကုန္(မိုးယံ)သို႕ (၁)လ ႀကိဳတင္
စာရင္းေပးၿပီး အထူးမဂၤလာစံုတြဲ အင္တာနက္(၉၀)တြဲ မွာယူရေၾကာင္း
လူႀကီးမင္း (၁)လႀကိဳတင္ စာရင္းေပး မွာယူသည့္ (၉)ထိပ္ျဖင့္ အထူးမဂၤစံုတြဲ
(၁၀)တြဲကို လဆန္း(၅)ရက္ေန႕တြင္ ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီးေနာက္ က်န္အထူးမဂၤလာစံုတြဲ
(၈၀)တြဲကို ထီဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ်ေၾကာင္း ထို႕ေၾကာင့္ မိမိေကာင္းေဆြေကာင္းႏွင့္
ဆက္သြယ္နိင္ရန္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနသည့္ (ph:067-432224,067-414434,
09-49204088,09-260854421)သို႕ဆက္သြယ္နိင္ပါေၾကာင္း
ဖုန္းနံပတ္အား ေပးလိုက္ပါသည္။
၅။ ထီေပါက္ျခင္း
ဇာတာရွင္သည္ (၉)ထိပ္ျဖင့္ အထူးမဂၤလာစံုတြဲ(၁၀)တြဲကို
လက္ေတြ႕ ရရိွေအာင္ ထီကံစမ္းသပ္သူ ျဖစ္သျဖင့္
(၃၂၀) ႀကိမ္တြင္ ကခ ၉၉၇၆၁၄ ျဖင့္ က်ပ္(၅)ေသာင္းဆု ထီေပါက္ပါသည္။
ထီေပါက္ကိန္းရိွေနသည့္ ကာလအတြင္း ထီေပါက္သျဖင့္ ထီေပါက္သူနည္းတူ
၀မ္းသာပီတိျဖစ္ကာ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ပါသည္။
ဇာတာရွင္ ထီေပါက္ျခင္းက ေ၀ဒ နည္းပညာ ဥပေဒသမ်ား မွန္ကန္ျခင္းကို
သက္ေသျပေနပါသည္။
ခ်ိန္ခါမလြန္ခင္ ေဆြးေႏြးပါ။
Ph:09-420727866.

Friday, January 29, 2016

အေၾကာင္းတရား(၅)ပါး တူညီတိုက္ဆိုင္မွ ထီကံစမ္းသပ္သူ ထီေပါက္ၿပီ။အေၾကာင္းတရား(၅)ပါး တူညီတိုက္ဆိုင္မွ ထီကံစမ္းသပ္သူ ထီေပါက္ၿပီ။


‘အေၾကာင္း’ကို ၾကိဳတင္ ‘သိ’သူ လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္ရာ ‘အက်ိဳး’ရၿပီ။
တစ္ေန႕ ေဟာခန္းသို႕ ေဗဒင္၀ါသနာပါသူ၊ထီစိတ္၀င္စားသူတစ္ဦးလာေရာက္
ေဆြးေႏြးပါသည္။
ထီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဦးဆံုး အေနျဖင့္ ထီေပါက္ဖို႕ဆိုလွ်င္ ထီထိုးဖို႕ အသိေပးလိုက္ပါသည္။
ထီကေတာ့ ကံစမ္းျဖစ္ပါတယ္၊ထီမေပါက္တာၾကာၿပီမို႕လို႕ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးလာပါသည္။
ေဆြးေႏြးလာသည့္ မိတ္ေဆြအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္း
တင္လိုက္ပါသည္။

(၁) ယခုကာလ ထီေပါက္ကိန္း အသိေပးျခင္း
ထီေပါက္ဖို႕ဆိုလွ်င္ ဒုတိယအေနျဖင့္ ယခုကာလ ထီေပါက္ကိန္း ရိွေနဖို႕ လိုေၾကာင္း
ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။
ေမြးဖြားသကၠရာဇ္ အျပည့္အစံုကို တြက္ရာ ေအာက္ပါအတိုင္း မူလဇာတာကို
ရရိွပါသည္။
ဇာတာရွင္သည္ မကာရ ရာသီလဂ္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သျဖင့္ (၁၈.၇.၂၀၁၅)မွ(၁၈.၈.၂၀၁၆)
ကာလအတြင္း ထီေပါက္ကိန္း ရိွေနေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။
(၂) ထီေပါက္မည့္ ဒုတိယေနရာဂဏန္း အၾကံျပဳေပးျခင္း
ဇာတာရွင္မွ ထီေပါက္မည့္ ဒုတိယေနရာ ဂဏန္း အၾကံျပဳေပးပါရန္ေဆြးေႏြးလာသျဖင့္
မူလဇာတာတြင္ သတ္မွတ္ပံုေဖၚေပးလိုက္သည့္အတိုင္း မူလဇာတာေနာက္ကြယ္ရိွ
ထီေပါက္မည့္ ဒုတိယေနရာ အက်ိဳးေပး နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္း(၁) ဂဏန္း၊(၂)ဂဏန္း၊
ႏွင့္(၃) ဂဏန္းတို႕ကို အၾကံျပဳေပးလိုက္ပါသည္။
(၃) ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ အႀကိမ္ အၾကံျပဳေပးျခင္း

ဇာတာရွင္မွ ထီေပါက္ကိန္း ကာလသည္ ထီအၾကိမ္အေရအတြက္ျဖင့္ဆိုလ်ွင္
(၁၂) ႀကိမ္ ျဖစ္ေနပါသျဖင့္ ထီေပါက္အားေကာင္းသည့္အႀကိမ္ကို အၾကံျပဳေပးပါရန္
ေဆြးေႏြးလာသျဖင့္ ထီဖြင့္ပြဲဇာတာလဂ္ရာသီပိုင္ နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းမ်ားႏွင့္
ထီကံစမ္းသပ္လိုသူ လဂ္ရာသီပိုင္ နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းမ်ား တူညီတိုက္ဆိုင္ေသာ
အၾကိမ္သည္ ထီေပါက္အားေကာင္းသည့္ အႀကိမ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေပးလိုက္
ပါသည္။
ဇာတာရွင္သည္ မကာရ ရာသီလဂ္ ပိုင္ရွင္ျဖစ္သျဖင့္
(၃၂၄) ႀကိမ္၊(၃၂၈) ႀကိမ္တို႕သည္ ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ အၾကိမ္မ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေပးလိုက္ပါသည္။
(၄) ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ ဒသာတြင္ အၾကံျပဳေပးျခင္း
ဇာတာရွင္မွ ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ ဒသာႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မွသာ ထီကံစမ္းသပ္
လိုေၾကာင္း မူလဇာတာ ဒသာကိုပါ တြက္ခ်က္ အၾကံျပဳေပးပါရန္
ေဆြးေႏြးလာပါသည္။
မူလဇာတာအား ေလ့လာရာတြင္
(၃၀.၁၁.၂၀၁၅)မွ(၂.၂.၂၀၁၆) ကာလသည္
ေသာၾကာထူလ၊
ရာဟု အႏၱရ၊
အဂၤါ ျပႏၱတရ ဒသာတြင္ က်ေရာက္ေနပါသျဖင့္
အဂၤါ ျပႏၱတရ ဒသာသည္ မကာရ လဂ္ ပိုင္ရွင္အတြက္ ထီေပါက္အားေကာင္း
သည့္ ဒသာႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။
(၅) ထီကံစမ္းသပ္သည့္ နည္းစနစ္ အၾကံျပဳေပးျခင္း
ထီေပါက္အားေကာင္းသည့္ အၾကိမ္တြင္ ထီကံစမ္းသပ္လိုေၾကာင္း သူငယ္ခ်င္းတစ္
ဦးမွ ေဆြးေႏြးလာျခင္းကိုလည္း ေျပာျဖစ္ပါသည္။သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးမွ ထီေပါက္ကိန္း
ရိွသည့္ ကာလသည္(၁၂) ႀကိမ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္အၾကိမ္
တြင္သာ ထီကံစမ္းသပ္လိုေၾကာင္း ထို႕ေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းအား အၾကံျပဳေပးဖူးပါ
သည္။
အထူးမဂၤလာစံုတြဲ ထိပ္စီးစံု(၉)တြဲကို မိမိထီေပါက္မည့္ ဒုတိယေနရာဂဏန္း(၃)လံုး
ျဖင့္ ထီကံစမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းလည္း ထီေပါက္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္
ပါသည္။
ဇာတာရွင္လည္း ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ အၾကိမ္တြင္ ထီကံစမ္းသပ္မည္
ဆိုပါက အထူးမဂၤလာစံုတြဲ ထိပ္စီးစံု(၉)တြဲကို၊မိမိထီေပါက္မည့္ ဒုတိယေနရာ
ဂဏန္း(၁)ဂဏန္း၊(၂)ဂဏန္း(၃)ဂဏန္း၊တို႕ျဖင့္ ထီကံစမ္းသပ္ဖို႕ အၾကံျပဳေပးလိုက္
ပါသည္။
ဇာတာရွင္သည္ ရရိွေအာင္ လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္သျဖင့္
(၃၂၄) ႀကိမ္တြင္ ကင ၁၁၉၆၂၀ ျဖင့္ က်ပ္(၅)ေသာင္းဆု ထီေပါက္ပါသည္။
(၃၂၄) ႀကိမ္တြင္ ၀ ၈၁၄၂၃၈ ျဖင့္ က်ပ္(၅)ေသာင္းဆု ထီေပါက္ပါသည္။
(၃၂၄) ႀကိမ္တြင္ ပ ၇၂၉၄၆၆ ျဖင့္ က်ပ္(၅)ေသာင္းဆု ထီေပါက္ပါသည္။
ဇာတာရွင္ ထီေပါက္ျခင္းက ေ၀ဒ နည္းပညာ ဥပေဒသမ်ား မွန္ကန္ျခင္းကို
သက္ေသျပေနပါသည္။
အေၾကာင္းတရား(၅)ပါး တူညီတိုက္ဆိုင္မွ ထီကံစမ္းသပ္သူ ထီေပါက္ၿပီ
ဇာတာရွင္ ထီေပါက္သျဖင့္ ထီေပါက္သူနည္းတူ ၀မ္းသာပီတိျဖစ္ကာ မွတ္တမ္း
တင္လိုက္ပါသည္။
ခ်ိန္ခါမလြန္ခင္ ေဆြးေႏြးပါ။
Ph:067-414434,067-432224,09-6801883,09-420727866.

၃။ ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ ‘အႀကိမ္တြင္’ ထီကံစမ္းသပ္ရာ ‘ထီေပါက္ၿပီ’၃။ ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ ‘အႀကိမ္တြင္’ ထီကံစမ္းသပ္ရာ ‘ထီေပါက္ၿပီ’

‘အေၾကာင္း’ကို ႀကိဳတင္ သိသူ လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္ရာ ‘အက်ိဳး’ရၿပီ
ထီေပါက္ခ်င္သူ(၁) ဦး၊
ထီအၾကံျပဳေပးသူ(၁) ဦး၊
မိတ္ေကာင္းေဆြးေကာင္း(၁)ဦး၊
(ထီေပါက္ခ်င္သူ စိတ္ႀကိဳက္ နည္းစနစ္မ်ားကို ရရိွေအာင္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးသူကို
မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္းဟု ယူဆပါသည္။)
ရည္ရြယ္ခ်က္ တူေသာ (၃) ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဇာတာရွင္မွ ထီေပါက္ကိန္းမွာ (၁၂) ႀကိမ္ ျဖစ္သျဖင့္ အႀကိမ္စဥ္ ကံမစမ္းလိုေၾကာင္း
ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္အႀကိမ္တြင္သာ ထီကံစမ္းသပ္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြး
လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဇာတာရွင္သည္ မကာရလဂ္ ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သျဖင့္ မည့္သည့္အႀကိမ္တြင္ ထီေပါက္အား
ေကာင္းမွာလဲ ေဆြးေႏြးလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ေအာင္ဘာေလ ထီမွာ (၁) လ တစ္ခါ ထီဖြင့္ပြဲကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထီဖြင့္ပြဲ လဂ္ရာသီပိုင္ နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းမ်ားႏွင့္ ထီကံစမ္းလိုသူ ဇာတာလဂ္စီး
နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္းမ်ား တူညီတိုက္ဆိုင္ေသာ အႀကိမ္တြင္ ထီေပါက္အား(၉၀)%
အားေကာင္းေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။
(၁၂) ႀကိမ္တြင္ (၃) ႀကိမ္ တိုက္ဆိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါသည္။
(၃၂၄) ႀကိမ္ (၁.၁.၂၀၁၆) (၀၈း၃၀)နာရီ ထီဖြင့္ပြဲကို မကာရ လဂ္ျဖင့္
က်င္းပမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ဇာတာရွင္အေနျဖင့္(၃၂၄) ႀကိမ္တြင္
ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ အႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အၾကံျပဳေပးလိုက္ပါသည္။
ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္ အႀကိမ္ေတာ့ ‘သိ’ပါၿပီ။
ထီေပါက္ေအာင္ ဘယ္လိုကံစမ္းသပ္ရမလဲ?ထပ္မံ ေဆြးေႏြးလာပါသည္။
ကြ်န္ေတာ့အေနျဖင့္ ထီေပါက္အားေကာင္းသည့္ အႀကိမ္တြင္ ထီကံစမ္းသပ္လို
ေၾကာင္း လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္သူ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးမွ ေဆြးေႏြးလာသျဖင့္
အၾကံျပဳေပးရာ ဇာတာရွင္မွာ ထီေပါက္အား ေကာင္းသည့္အႀကိမ္တြင္
လက္ေတြ႕ ထီေပါက္ဖူးပါသည္။
(ထိပ္စီးစံု(၉)လံုးႏွင့္ မိမိထီေပါက္မည့္ ဒုတိယေနရာ ဂဏန္း(၃)လံုးျဖင့္
ထီကံစမ္းသပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္လိုသူအား ထိပ္စီးစံု(၉)လံုးႏွင့္ မိမိထီေပါက္မည့္
ဒုတိယေနရာ အက်ိဳးေပး နကၡတ္ စိုးမိုးဂဏန္း(၁)ဂဏန္း၊(၂)ဂဏန္း၊(၃)ဂဏန္းတို႕
ျဖင့္ ထီကံစမ္းသပ္ဖို႕ အၾကံျပဳေပးလိုက္ပါသည္။
အထူးမဂၤလာစံုတြဲ ထိပ္စီးစံု(၉)တြဲကို မိမိထီေပါက္မည့္ ဂဏန္း(၃)လံးျဖင့္
ဇာတာရွင္သည္ ရရိွေအာင္ လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္ရာ-
(၃၂၄) ႀကိမ္တြင္ ကင ၁၁၉၆၂၀ ျဖင့္ က်ပ္(၅) ေသာင္းဆု ထီေပါက္ပါသည္။
(၃၂၄) ႀကိမ္တြင္ ၀ ၈၁၄၂၃၈ ျဖင့္ က်ပ္(၅) ေသာင္းဆု ထီေပါက္ပါသည္။
(၃၂၄) ႀကိမ္တြင္ ပ ၇၂၉၄၆၆ ျဖင့္ က်ပ္(၅) ေသာင္းဆု ထီေပါက္ပါသည္။
ဇာတာရွင္ ေ၀ဒ နည္းပညာကို လက္ေတြ႕ ထီကံစမ္းသပ္သျဖင့္ ထီေပါက္ျခင္းလည္း
ျဖစ္ပါသည္။
ဇာတာရွင္ ထီေပါက္ျခင္းက ေ၀ဒ နည္းပညာ ဥပေဒသမ်ား မွန္ကန္ျခင္းကို
သက္ေသျပေနပါသည္။
ခ်ိန္ခါမလြန္ခင္ ေဆြးေႏြးပါ။
Ph:09-420727866.

LinkWithin

တစ္ပတ္အတြင္းလူၾကည့္အမ်ားဆံုး

တစ္လအတြင္း လူၾကည့္အမ်ားဆံုးေခါင္းစဥ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖင္ပါတယ္